Kennis in je kas: onderzoek & financiering

Kennis & Innovatie

Veel technieken en teeltkennis die u toepast op uw bedrijf zijn het resultaat van onderzoek. Denk aan ontwikkelingen in uw gewasbescherming, recirculatie en energiebesparende technieken (Het Nieuwe Telen).

Deze ontwikkelingen komen vaak voort uit de innovatieprogramma's Kas als EnergiebronGlastuinbouw Waterproof en Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid. Deze innovatieprogramma's zijn ten eerste gericht op rendement voor uw bedrijf. Daarnaast dragen de programma's bij aan een Verantwoorde Glastuinbouw.

Ondernemerspeiling positief

Het lopende budget is vrijwel op. We moeten dus aan de slag met vervolgfinanciering. In mei 2017 peilde LTO Glaskracht de mening van glastuinbouwondernemers hierover.

Een ruime meerderheid onderschrijft het belang van onderzoek voor de toekomst van hun bedrijf. Ook blijkt bereidheid om de komende vier jaar mee te betalen, onder voorwaarde dat alle glastuinbouwbedrijven mee betalen en dat de ontwikkelde kennis beschermd blijft. Geen free riders dus. Daarnaast willen ze meer invloed op de inhoud van het onderzoek en is cofinanciering van o.a. de overheid een voorwaarde. Wat betreft de hoogte van de bijdrage scoort €200 tot €400 per hectare per jaar het hoogst.

De ondernemerspeiling geeft voor LTO Glaskracht de richting aan. De uitslag is een positief signaal om verder aan de slag te gaan en een voorstel voor financiering en aansturing van de drie programma’s te gaan ontwikkelen, rekening houdend met de voorwaarden die de ondernemers hebben genoemd.

Bekijk hier de uitgebreide uitslag van de peiling. 20% van het glastuinbouwareaal deed mee en daarmee is deze peiling representatief.

Hoe verder?

Uitgangspunt is dat ondernemers de koers bepalen. In overleg met de afzetorganisaties wordt daarom een ondernemersgroep Kennis in je Kas gestart. Deze groep geeft een zwaarwegend advies aan LTO Glaskracht en de afzetorganisaties over de inhoud van de programma’s/onderzoek, de financiering en de aansturing.

Ondernemersgroep Kennis in je Kas

De ondernemersgroep krijgt de taak om een zwaarwegend advies te geven over: 

  • Inhoudelijk onderzoeksplan: hoofdlijnen op de thema’s energie, plantgezondheid, water/milieu; voor vier jaar
  • Wijze van financiering: bedrag per ha, afbakening glastuinbouw (beperken tot bedrijven met hoofdactiviteit glastuinbouw), iedereen betaalt mee
  • Wijze van aansturing: ondernemers aan het roer bij de financiële en inhoudelijke sturing

Nieuws

LTO Glaskracht Nederland

LTO Glaskracht NL @LTOGlaskrachtNL apr 24
Peter Oei @ptroei apr 23
Vandaag hebben zes winnaars van de groentesnack & New media for veggies hun concepten gepresenteerd bij ZLTO. Heerl... https://t.co/eur92NRmpX
LTO Glaskracht Nederland - © 2018 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies