Kennis in je kas: onderzoek & financiering

Kennis & Innovatie

Veel technieken en teeltkennis die u toepast op uw bedrijf zijn vaak het resultaat van onderzoek. Denk aan ontwikkelingen in uw gewasbescherming, recirculatie en energiebesparende technieken (Het Nieuwe Telen).

Deze ontwikkelingen komen vaak voort uit de innovatieprogramma's Kas Als Energiebron, GlastuinbouwWaterproof en Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid. Deze innovatieprogramma's zijn ten eerste gericht op rendement voor uw bedrijf. Daarnaast dragen de programma's bij aan een Verantwoorde Glastuinbouw.

Ook na 2017?

In 2014 nam LTO Glaskracht Nederland de innovatieprogramma’s Kas als Energiebron, Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid en Glastuinbouw Waterproof over van het Productschap Tuinbouw (PT). Het huidige budget komt nog van het PT, zo’n € 4 miljoen per jaar. De overheid verdubbelt dit bedrag.

Dit budget raakt op in 2017. Daarom zijn vanaf 2018 nieuwe financiële middelen nodig voor de voortgang van deze programma's. Doen we dat niet, dan neemt de ontwikkeling van nieuwe technieken en teeltkennis af. De kennisstroom valt dan droog. Dit kan gevolgen hebben voor de bedrijven en ons maatschappelijk draagvlak.   

De totale investering voor de sector is beperkt; ongeveer 0,07% van de productiewaarde. LTO Glaskracht kan dit organiseren, maar alleen als een meerderheid van de glastuinbouwondernemers de voortgang van de innovatieprogramma's belangrijk acht. Daarom vond van 5 t/m 19 mei een (online) ondernemerspeiling plaats.

Ondernemerspeiling

Van 5 t/m 19 mei 2017 peilde LTO Glaskracht Nederland de mening van glastuinbouwondernemers over de voortgang van onderzoek. Klik hier voor de uitslag van de peiling.

Ondernemers aan het roer

De inhoud en omvang van het onderzoek vanuit Kas als Energiebron, Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid en Glastuinbouw Waterproof wordt door ondernemers bepaald. Dat is nu zo en dit blijft in de toekomst zo!

Ieder programma heeft een Ondernemersgroep bestaande uit 15-20 ondernemers. Zij hebben afstemming met de landelijke gewascommissies en gewascoöperaties. Projectvoorstellen worden door hen beoordeeld. Ook geven zij de financiers van het onderzoek LTO Glaskracht Nederland en het Ministerie van Economische Zaken advies. Goedgekeurde projecten worden in de uitvoering door ondernemers begeleid.

Financieringsvormen

Ten eerste natuurlijk de middelen van de overheid. Voorwaarde daarbij is dat de sector zelf investeert. Vaak wordt een 50/50 verhouding gehanteerd. Tot eind dit jaar kan onderzoek worden gefinancierd van de ex-PT-middelen.

Blijkt uit de ondernemerspeiling dat de innovatieprogramma's ook na 2017 door moeten gaan, dan luidt de vraag: "Hoe gaan we dat als sector financieren." Hiervoor zijn enkele mogelijkheden:

Contributie; via de contributie van LTO Glaskracht Nederland

BrancheOrganisatie Groenten & Fruit en Sierteelt; via de afzetorganisaties en brancheverenigingen gezamenlijk

Algemeen Verbindend Verklaring; een onderzoeksprogramma dat door de overheid algemeen verbindend wordt verklaard, waardoor het onderzoek door leden en niet-leden wordt betaald. 

Lees voor meer informatie.

Wat gaat dit kosten?

Nu wordt jaarlijks 4 miljoen euro ingezet in de innovatieprogramma’s Kas als Energiebron, Glastuinbouw Waterproof en Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid. Daarnaast wordt 1,5 miljoen euro privaat vanuit gewascoöperaties en toeleveranciers gefinancierd. De overheid verdubbeld het totaal.

De 4 miljoen is na 2017 niet meer beschikbaar. Willen we de innovatieprogramma's voortzetten dan is €400 - €450 per hectare in een nieuw financieringssysteem nodig. Ook over dit bedrag vragen wij uw mening tijdens de ondernemerspeiling 5 t/m 19 mei 2017.

Nieuws

LTO Glaskracht Nederland

LTO Glaskracht NL @LTOGlaskrachtNL jan 23
Hulp bij verkrijgen SDE+ subsidie zonnepanelen? Bekijk de speciale aanbieding van @LTOvoordelen voor boeren en tuin... https://t.co/OCR68nVPLU
LTO Glaskracht NL @LTOGlaskrachtNL jan 23
Kijkersvraag @omroepwest : Waarom brandt het kaslicht 's nachts? @LTOGlaskrachtNL beleidsspecialist @GuusMeis legt... https://t.co/QGE0BJogPZ
Peter Loef @PeterMJLoef jan 23
Geweldige spreker, trendwatcher op vorige, huidige en toekomstige generaties. Zo herkenbaar. Belangrijke kennis voo... https://t.co/dynFejHKrM
LTO Glaskracht Nederland - © 2018 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies