Nieuw cursusseizoen duurzaamheid met HNT en Plantweerbaarheid

In september en oktober gaan weer nieuwe basiscursussen van start in het kader van Duurzame Verantwoorde Glastuinbouw: basis- en vervolgcursussen Het Nieuwe Telen (HNT) en cursussen Plantweerbaarheid. LTO Glaskracht Nederland organiseert deze cursussen met financiële ondersteuning van Kas als Energiebron.

Er staat een team van ervaren docenten klaar om de inhoud van de cursussen te verzorgen. Voor Plantweerbaarheid zijn dat Wilma Windhorst (Agropoli) en René van Gastel (Groeibalans) in afstemming met de specialisten plantgezondheid binnen LTO Glaskracht Nederland. De basis- en vervolgcursus HNT worden in het seizoen 2018/2019 gegeven door Jan Voogt (Hoogendoorn Growth Management), Peter Geelen (plantmonitoring.nl), Hans Pronk (Pronk Consultancy) en Annemiek Bosma (Binnendijk Teeltadvies).

Nieuw: Gastlessen
In de nieuwe cursussen wordt ruimte ingepland voor gastlessen. Zo kan bijvoorbeeld in de basiscursus HNT kennis worden gemaakt met aspecten van plantweerbaarheid en in de cursus Plantweerbaarheid wordt de invloed van klimaataspecten en de rol van HNT door een gastdocent behandeld.

Cursusoverzicht
De volgende cursussen staan gepland:

Cursus  

Teelt 

Middagen     

Kosten

Start

Plantweerbaarheid

Sierteelt vollegrond 

4

€500

17 oktober

Plantweerbaarheid

Sierteelt kas          

4

€500

1 november

Plantweerbaarheid

Potplanten

3

€500

24 oktober

Plantweerbaarheid

Groenten  

4

€500

Januari

Basiscursus HNT      

Alle teelten           

8

€725

25 september

Basiscursus HNT      

Alle teelten           

8

€725

29 oktober

Basiscursus HNT      

Alle teelten           

8

€725

November

Basiscursus HNT      

Alle teelten           

8

€725

Januari

Vervolgcursus HNT   

Sierteelt

4

€325

Oktober

Vervolgcursus HNT   

Groenten              

4

€325

Januari

Vervolgcursus HNT   

Nader in te vullen    

4

€325

November

Meer info per cursus:

Colland subsidie
Voor medewerkers is in principe 50% subsidie vanuit Colland mogelijk. De declaratie daarvan dient de werkgever zelf te verzorgen. Meer info over Colland subsidie voor cursussen vindt u hier.

Aanmelden en meer informatie
Het is nu al mogelijk om een plek voor een van de cursussen te reserveren. Tevens kun je daarbij voorkeur voor start periode, regio of andere wensen aangeven. Inschrijving wordt in een later stadium definitief als de data bekend zijn en er voldoende aanmeldingen zijn. Opgave via dit formulier. Aanmelden voor de leergroep Weerbaar telen kan hier. Heeft u nog vragen, neem dan voor Plantweerbaarheid contact op met Arthur van den Berg, (06 237 579 68), avandenberg@spam-protectltoglaskracht.nl en voor de cursussen HNT met Aat Dijkshoorn, (06 816 136 27), adijkshoorn@spam-protectltoglaskracht.nl.

Kas als Energiebron is het innovatie- en actieprogramma van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid en LTO Glaskracht Nederland.

Kas als Energiebron

Aat Dijkshoorn

LTO Glaskracht Nederland - © 2018 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies