Subsidieregeling glastuinders Gelderland geopend

Glastuinders in Gelderland die hun bedrijf willen verplaatsen naar een tuinbouw-intensiveringsgebied of concentratiegebied kunnen in aanmerking komen voor subsidie vanuit de provincie Gelderland.

Hoogte subsidie
In de periode van 18 september tot 16 oktober 2017 kunnen glastuinders subsidie aanvragen. De subsidie bedraagt maximaal € 1.000.000 per aanvraag. De subsidie kan echter nooit hoger zijn dan het aantal te saneren vierkante meters, vermenigvuldigd met € 25 (voorheen was dit € 30 per vierkante meter). Er is voor deze tender een maximum budget van in totaal € 5.000.000 subsidie beschikbaar.

Waarom deze subsidieregeling?
De provincie Gelderland stimuleert een toekomstbestendige glastuinbouw en vindt het daarom van belang dat er kaders zijn waarbinnen deze ontwikkeling kan plaatsvinden. Verplaatsen naar een concentratiegebied levert voor de bedrijven schaalvoordelen op. Bijvoorbeeld op het gebied van voorzieningen, infrastructuur en duurzaamheid (water, energie, verkeersveiligheid). Hierdoor kunnen bedrijven zich op de nieuwe locatie beter ontwikkelen. Er zijn twee glastuinbouw-ontwikkelingsgebieden in Gelderland: Next Garden – Huissen en de Bommelerwaard

Aanvraag indienen
Glastuinders kunnen een aanvraag indienen via www.gelderland.nl/subsidies. Daar is alle informatie te vinden. Ook kan er via deze link een aanvraag ingediend worden. neem voor meer informatie contact op met uw regio-ondersteuner van LTO Glaskracht Nederland, Harrie Vreman.

Harrie Vreman

Sjaak Topics #4: Visie LNV

Afgelopen zaterdag presenteerde minister Schouten de visie Landbouw, Natuur en Voedsel: Waardevol en Verbonden. Sjaak van der Tak vertelt u in deze video over de samenhang met Verantwoorde Glastuinbouw en op welke vlakken er nog werk aan de winkel...

Voortgang overleg buisrailkarren

Op 4 juni vond het vervolgoverleg buisrailkarren plaats met de fabrikanten Berg Hortimotive en Buitendijk Slaman. Het overleg is een vervolg op gesprekken die al vanaf eind 2016 plaatsvinden tussen LTO Glaskracht Nederland en Stigas enerzijds en de...

LTO Glaskracht Nederland - © 2018 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies