LTO Glaskracht Nederland

In LTO Glaskracht Nederland werken LTO Noord Glaskracht, ZLTO en LLTB samen aan landelijke activiteiten op het gebied van sectorale beleidsbeïnvloeding en innovatie voor de aangesloten glastuinbouwondernemers. Samen vertegenwoordigen we 70% van het totale glastuinbouwareaal en geven we invulling aan de landelijke activiteiten op het gebied van ArbeidEnergie, Plantgezondheid en Water & Omgeving.   

Optimale ondernemersvoorwaarden voor aangesloten glastuinbouwbedrijven zijn onze belangrijkste drijfveer. Hierdoor versterken wij het ondernemerschap van deze bedrijven en blijft de Nederlandse glastuinbouw internationaal voorop lopen. Sterke ondernemers zorgen immers voor een sterke sector.

Innovatie

Via de innovatieprogramma's Kas als Energiebron, Glastuinbouw Waterproof en Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid stimuleren wij de professionalisering en vernieuwing van de glastuinbouwbedrijven. Deze programma’s hebben ten eerste als doel om ondernemers bewust te laten worden van de noodzaak tot verandering op het gebied van Energie, Plantgezondheid en Water. Binnen enkele programmaonderdelen, zoals Het Nieuwe Telen worden leden gestimuleerd in de toepassing van kennis binnen het bedrijf.

Voor grensverleggende innovaties zijn wij initiatiefnemer van Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN).

Stichting Programmafonds Glastuinbouw

Stichting Programmafonds Glastuinbouw zet het restant van het PT Energiefonds in voor het innovatieprogramma Kas als Energiebron. Ook worden via de stichting ex-PT middelen voor de innovatieprogramma’s Glastuinbouw Waterproef en Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid beheerd.

Gewascoöperaties

Om kennis te blijven ontwikkelen stimuleert LTO Glaskracht Nederland de oprichting van gewascoöperaties. In zo’n gewascoöperatie, waarvan er vanaf 2014 14 zijn opgericht, bepalen de leden gezamenlijk welke kennis zij (laten) ontwikkelen. De kosten daarvan dragen de leden gezamenlijk. Samen met Flynth Adviseurs en Accountants en Westland Partners ondersteunt LTO Glaskracht Nederland bij de oprichting en inrichting.

Kom in de Kas

Kom in de Kas is een zelfstandig project van LTO Glaskracht Nederland. Kom in de Kas is het jaarlijkse publieksevenement van de Nederlandse glastuinbouw. In het eerste weekend van april openen ruim 200 glastuinbouwondernemers (groenten-, bloemen- en potplantentelers) hun deuren. Kijk voor meer informatie op www.komindekas.nl.

Beleidsbeïnvloeding

In onze lobby richting overheid, politiek en maatschappelijke organisaties proberen we voor onze leden continue randvoorwaarden te scheppen om zo optimaal te kunnen ondernemen. We zijn een organisatie waarnaar wordt geluisterd. Leden bepalen mede de onderwerpen van onze agenda. 

Onze beleidsspecialisten werken samen met andere brancheorganisaties, waaronder LTO Nederland, VNO-NCW, GroentenFruit HuisPlantum NL en VBN.

Vaktechniek

Wij initiëren, stimuleren en faciliteren collectieve kennisontwikkeling en -uitwisseling ter verbetering van de totale bedrijfsvoering van onze leden. Dit doen we door de actieve begeleiding van gewascommissies en onderzoek. De netwerkcoördinatoren werken hierin samen met ondernemers, toeleveranciers en onderzoeksinstellingen.

Tuinbouw Techniek Ontwikkeling

Ook werkt LTO Glaskracht Nederland samen met Tuinbouw Techniek Ontwikkeling (TTO) voor de verbinding met hun innovatie-expertise. Door deze samenwerking stimuleert LTO Glaskracht Nederland ondernemers zich te blijven richten op (teelt)technische vernieuwingen. Bovendien wordt de Nederlandse glastuinbouwsector zo gestimuleerd haar voorsprong te behouden op het gebied van technische innovaties.

Bestuur

Nico van Ruiten

Voorzitter LTO Glaskracht Nederland | Voorzitter LTO Noord Glaskracht

Energie & CO2 | Arbeid & Onderwijs | Kennis & Innovatie

Jean Aerts

Bestuurder LTO Glaskracht Nederland

LLTB | Water | Milieu | Plantgezondheid sierteelt | Internationale zaken

Wim van den Boomen

Bestuurder LTO Glaskracht Nederland

ZLTO | Plantgezondheid

Jan Paauw

Adviseur LTO Glaskracht Nederland

NAJK | Jonge ondernemers

Leo van der Lans

Bestuurder LTO Glaskracht Nederland | Bestuurder LTO Noord Glaskracht

 

 

Cees Ruhé

Bestuurder LTO Glaskracht Nederland | Vice-voorzitter LTO Noord Glaskracht

Ondernemersnetwerk

LTO Glaskracht Nederland - © 2017 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies