LTO Glaskracht Nederland: Morgen groeit vandaag

In LTO Glaskracht Nederland werken LTO Noord Glaskracht, ZLTO en LLTB samen aan landelijke activiteiten op het gebied van sectorale beleidsbeïnvloeding, innovatie en kennisuitwisseling ten behoeve van het ondernemersnetwerk. Samen vertegenwoordigen we 70% van het totale glastuinbouwareaal en geven we invulling aan de landelijke activiteiten op het gebied van ArbeidEnergie, Plantgezondheid en Water & Omgeving.

Visie

De Nederlandse glastuinbouw is een krachtige en innovatieve sector. Nederlandse tuinders telen op een verantwoorde manier groenten, bloemen en planten ter bevordering van de gezondheid en het welzijn van consumenten in heel Europa en daarbuiten. Zij zijn in staat om de wensen van consumenten, milieueisen en economie te verenigen in hun bedrijfsvoering. In de beschermende omgeving van de kas gebruiken zij al het goede van de natuur optimaal, houden zij ziekten en belagers buiten de deur en sluiten zij milieubelastende reststromen uit. Ook werken zij met zorg aan de arbeidsomstandigheden van hun personeel.

LTO Glaskracht Nederland verenigt en ondersteunt glastuinbouwondernemers hierin met als belangrijkste activiteiten lobby richting de landelijke, provinciale en regionale overheden, het aanjagen kennisontwikkeling en het inspireren van ondernemers door kennisuitwisseling.

Missie

Werken aan een verantwoorde glastuinbouwsector met optimale ondernemersvoorwaarden voor dé leden is onze uitdaging. Wij zorgen voor collectieve oplossingen voor een verantwoorde, financieel gezonde en toekomstbestendige sector. Dit doen we door te anticiperen op externe toekomstige ontwikkelingen en van ons te laten horen in het publieke en politieke debat. Hierin stellen wij de belangen van onze leden centraal. Zo dragen we bij aan een sterk ondernemersklimaat, een gezonde en internationaal sterke glastuinbouwsector.

Beleidsbeïnvloeding

In onze actieve lobby richting overheid, politiek en maatschappelijke organisaties beïnvloeden we op een effectieve manier beleidsmakers waardoor onze leden optimaal kunnen ondernemen. We bouwen aan relaties en openen deuren die voor anderen gesloten blijven.

Innovatie

Via de innovatieprogramma's Kas als Energiebron, Glastuinbouw Waterproof en Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid stimuleren wij de professionalisering en vernieuwing van de glastuinbouwbedrijven. Hierdoor bieden wij onze leden onafhankelijk inzicht in actuele relevante ontwikkelingen die nu of in de toekomst spelen binnen en buiten de sector. Vanaf 2018 zijn nieuwe financiële middelen nodig voor deze programma's, zie Kennis in je Kas

Verder zijn wij initiatiefnemer van Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN), die werken aan grensverleggende innovaties binnen het innovatieprogramma Waard&vol Groen.

Ondernemersnetwerk

Wij initiëren, stimuleren en faciliteren collectieve kennisontwikkeling en -uitwisseling ter verbetering van bedrijfsvoering van onze leden. Dit doen we door de actieve begeleiding van gewascommissies en onderzoek. Dit doen we samen met ondernemers, toeleveranciers en onderzoeksinstellingen. 

Gewascoöperaties

Om kennis te blijven ontwikkelen stimuleert LTO Glaskracht Nederland de oprichting van gewascoöperaties. In zo’n gewascoöperatie, waarvan er vanaf 2014 14 zijn opgericht, bepalen de leden gezamenlijk welke kennis zij (laten) ontwikkelen. De kosten daarvan dragen de leden gezamenlijk. Samen met Flynth Adviseurs en Accountants en Westland Partners ondersteunt LTO Glaskracht Nederland bij de oprichting en inrichting.

Bestuur

Sjaak van der Tak

Voorzitter LTO Glaskracht Nederland | Voorzitter LTO Noord Glaskracht

Jean Aerts

Bestuurder LTO Glaskracht Nederland

LLTB | Water | Milieu | Plantgezondheid sierteelt | Internationale zaken

Wim van den Boomen

Bestuurder LTO Glaskracht Nederland

ZLTO | Plantgezondheid

Leo van der Lans

Bestuurder LTO Glaskracht Nederland | Bestuurder LTO Noord Glaskracht

 

Cees Ruhé

Bestuurder LTO Glaskracht Nederland | Vice-voorzitter LTO Noord Glaskracht

Ondernemersnetwerk

LTO Glaskracht Nederland - © 2018 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies