Resultaten 2016

Terugblik 2016

In 2016 werkte LTO Glaskracht Nederland via beleidsbeïnvloeding, vaktechniek en innovatieprogramma’s aan optimale ondernemersvoorwaarden voor u. Nico van Ruiten, voorzitter van LTO Glaskracht Nederland, blikt terug op 2016 en kijkt vooruit naar 2017.

Energie

(Door)ontwikkeling Aardwarmte
Rob van der Valk (LTO Glaskracht) licht het belang van de (door)ontwikkeling en versnelling van aardwarmte toe en Paul Grootscholten (Globe Plant) vertelt over het aardwarmteproject in Vierpolders.

Meer resultaten

Arbeid

Nieuwe cao voor de glastuinbouw
De nieuwe cao geldt voor 50.000 werknemers en loopt van 2 juli 2015 tot en met 30 juni 2018. Vanuit de regiegroep vertellen Wilko Wisse (Lans Tomaten) en Nico van Ruiten (LTO Glaskracht) over de totstandkoming van de nieuwe cao.

Meer resultaten

Plantgezondheid

Glastuinbouw IPM Proof
In het voorjaar 2016 is het actieplan ‘Glastuinbouw IPM Proof’ gelanceerd. Helma Verberkt (LTO Glaskracht) licht de 4 activiteiten toe waar het plan op inzet. Eric Vereijken (Vereijken Kwekerijen) vertelt wat dit voor zijn bedrijf betekent.

Meer resultaten

Ruimte

Nieuwe omgevingswet
Samen met LTO en via VNO/NCW is uitgebreid input geleverd voor vier besluiten en een Aanvullingswet die ter inzage lagen in het kader van de nieuwe Omgevingswet.

Meer resultaten

Water

Samen werken aan schoon water
Daan van Empel (LTO Glaskracht Nederland), Marc Litjens (Kwekerij Litjens) en John Timmermans (Waterschap Peel en Maas) vertellen over de samenwerking tussen het waterschap en de glastuinbouwsector om samen te werken aan schoon water.

Meer resultaten

SIGN

Waard&vol Groen
Het innovatieprogramma Waard&vol Groen heeft SIGN (Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland) voor 2016-2020 weten te behouden. Binnen dit innovatieprogramma realiseerde SIGN in 2016 een groot aantal projecten en activiteiten.

Meer resultaten

LTO Glaskracht Nederland - © 2017 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies