CAO

CAO Glastuinbouw

Modern en effectief personeelsbeleid draagt bij aan het succes van de onderneming en het imago van de sector. Personeelsvoorziening, CAO’s en werkgeverslasten zijn van grote invloed op het rendement. LTO Glaskracht Nederland zet zich in voor goed werkgeverschap, ontwikkeling van vakkennis en passende arbeidsvoorwaarden.

2015-2018

Werkgevers- en werknemersorganisaties stemden in juli 2016 in met een nieuwe cao voor de glastuinbouw. De cao geldt voor 50.000 werknemers met een vast of tijdelijk dienstverband en gedeeltelijk ook voor uitzendkrachten die in de glastuinbouw werkzaam zijn. De looptijd van de cao sluit aan bij de vorige cao en is van 2 juli 2015 tot en met 30 juni 2018.

Bekijk de  cao-tekst en recentste looncijfers onder de downloads.

Ondernemersgroep Arbeid

De ondernemersgroep Arbeid is hét brede sectorale platform van de leden van LTO Glaskracht Nederland en Plantum, waar gesproken wordt over alle relevante aspecten op het gebied van de factor arbeid. Dit betreft wettelijke ontwikkelingen, de arbeidsmarkt alsook het formuleren van activiteiten en projecten om de arbeidsmarktvraagstukken op te lossen. Vanuit dit overleg worden de bestuurlijk vertegenwoordigers gevoed die een bestuurlijke rol vervullen binnen Colland Arbeidsmarkt (projecten en cursussen), Stigas (preventieve arbozorg), SAZAS (herverzekering bij ziekte), BPL (pensioen) en het daarboven coördinerende platform Colland Sectorraad. Een belangrijk instrument in het arbeidsmarktbeleid is de cao. De ondernemersgroep begeleidt de onderhandelingen wat betekent het ‘ophalen’ van de wensen bij de leden, het formuleren van de onderhandelingspunten, het ondersteunen van de onderhandelingsdelegatie en het (tussentijds) communiceren van de voortgang en resultaten. De ondernemersgroep benoemt uit haar midden een onderhandelingsdelegatie. Deelname aan de ondernemersgroep staat open voor lid-ondernemers en hun P&O-medewerkers. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is dat de verhouding tussen beiden alsook de vertegenwoordiging van de sectoren binnen de glastuinbouw recht doet aan de verantwoordelijkheden en posities binnen de sector.

Certificering uitzendarbeid & huisvesting arbeidsmigranten

Met overheid, organisaties van werkgevers en werknemers vindt overleg plaats over de verdere regulering van uitzendarbeid en de huisvesting van arbeidsmigranten. Het aanpassen van de certificeringseisen voor uitzendbureaus en inleners en het vastleggen van afspraken in CAO's zijn belangrijke thema's in het overleg.

Nieuws

Specialist

Peter Loef

Beleidsspecialist Arbeid

LTO Glaskracht Nederland

Peter Loef @PeterMJLoef dec 11
Wet Arbeidsmarkt in Balans, 'ZO WERKT HET NIET'. Een campagne van om Minister Koolmees duidelijk te maken dat het b... https://t.co/mlESvE95fM
Peter Loef @PeterMJLoef dec 10
Zeker prachtig. Geweldig om in en voor deze sector te mogen werken. Wat een kansen om als werknemer je bijdrage te... https://t.co/HaY1Vfd2UJ
Peter Loef @PeterMJLoef dec 10
@rjpbaan @koppertcress @YouTube Geweldig om in en voor deze sector te mogen werken. Wat een kansen je bijdrage te l... https://t.co/KWhLQgXNIc
LTO Glaskracht Nederland - © 2018 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies