CAO

CAO Glastuinbouw

Modern en effectief personeelsbeleid draagt bij aan het succes van de onderneming en het imago van de sector. Personeelsvoorziening, CAO’s en werkgeverslasten zijn van grote invloed op het rendement. LTO Glaskracht Nederland zet zich in voor goed werkgeverschap, ontwikkeling van vakkennis en passende arbeidsvoorwaarden.

2015-2018

Werkgevers- en werknemersorganisaties stemden in juli 2016 in met een nieuwe cao voor de glastuinbouw. De cao geldt voor 50.000 werknemers met een vast of tijdelijk dienstverband en gedeeltelijk ook voor uitzendkrachten die in de glastuinbouw werkzaam zijn. De looptijd van de cao sluit aan bij de vorige cao en is van 2 juli 2015 tot en met 30 juni 2018.

Bekijk de  cao-tekst en recentste looncijfers onder de downloads.

Regiegroep CAO Glastuinbouw

De regiegroep cao glastuinbouw van LTO Glaskracht Nederland en Plantum bereidt het CAO overleg voor, begeleidt de onderhandelingen en adviseert de besturen over het af te sluiten akkoord. Deelname aan de regiegroep staat open voor lid-ondernemers en hun P&O medewerkers.

Certificering uitzendarbeid & huisvesting arbeidsmigranten

Met overheid, organisaties van werkgevers en werknemers vindt overleg plaats over de verdere regulering van uitzendarbeid en de huisvesting van arbeidsmigranten. Het aanpassen van de certificeringseisen voor uitzendbureaus en inleners en het vastleggen van afspraken in CAO's zijn belangrijke thema's in het overleg.

Nieuws

LTO Glaskracht Nederland - © 2017 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies