Aardwarmte

Duurzame warmtebron

Aardwarmte (geothermie) is een belangrijke mogelijkheid om in de toekomst minder aardgas te gebruiken in de glastuinbouw. Ook het kabinet positioneert aardwarmte als belangrijke en kansrijke duurzame techniek in de warmtevisie.

Bekijk hier alle lopende en aangevraagde projecten.

Kennisagenda Aardwarmte

Aardwarmte is een innovatieve techniek. In de glastuinbouwsector zijn al een groot aantal projecten gerealiseerd en zijn meerdere projecten in ontwikkeling. Onderzoek om de techniek en de toepassing van aardwarmte te optimaliseren, is nodig.

Vanuit het programma Kas als Energiebron stelden het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en LTO Glaskracht Nederland de Kennisagenda Aardwarmte op. Samen met partijen uit de sector en ondernemers worden de onderwerpen voor de kennisagenda bepaald en onderzoeksvragen uitgezet.

Samenwerking

De aardwarmtesector is breder dan alleen glastuinbouw. Om de techniek aardwarmte uit te rollen, is het van belang dat andere sectoren (woningbouw, industrie) aardwarmte ook als kans zien. Sectoroverstijgende onderwerpen worden gezamenlijk opgepakt met Platform Geothermie  en de vereniging van operators DAGO. Gezamenlijk hebben we het doel om aardwarmte in Nederland verder ontwikkelen. 

QuickScan aardwarmte op uw locatie

Nieuws

Specialist

Piet Broekharst

Programmamanager Kas als Energiebron

Coördinatie Kas als Energiebron | PPS Energie TKI Tuinbouw | EnergiekEvent

LTO Glaskracht Nederland

Piet Broekharst @pbroekharst dec 15
@kassa_bnnvara @NPO1 Oud nieuws. Dat is vanaf het eerste begin in 2000 al zo
Piet Broekharst @pbroekharst nov 22
Goed voorbeeld van de lokale kansen benutten https://t.co/UYYhaxMM7m
Piet Broekharst @pbroekharst nov 06
Wordt de nieuwe bodem onder @KaE2020 https://t.co/y44r6iJqTW
LTO Glaskracht Nederland - © 2018 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies