Kas als Energiebron

Innovatie- en actieprogramma

Kas als Energiebron is het innovatie- en actieprogramma om de doelen van de glastuinbouw voor energiebesparing en minder CO2-uitstoot binnen bereik te brengen. LTO Glaskracht Nederland en het Ministerie van Economische Zaken trekken hierin samen op. Kas als Energiebron maakt deel uit van Topsector Tuinbouw & Uitgangsmateriaal. In het programma werken glastuinders, toeleveranciers, onderzoekers, brancheorganisaties en de overheid samen. Lees meer over deze samenwerking.

Kennisuitwisseling

Actuele ontwikkelingen, kennis uit onderzoeken en blogs van onder andere collegatelers over energiebesparing en ontwikkelingen in duurzame energie vindt u op www.kasalsenergiebron.nl

Speerpunten

Besparen én verduurzamen van energie is de uitdaging voor de glastuinbouwsector. En vooral ook voor de individuele ondernemer. Dit vraagt ook in de toekomst om coördinatie, kennisontwikkeling en -uitwisseling en investeringen van de glastuinbouw. Het programma Kas als Energiebron heeft voor deze taken vier speerpunten:

  • Het Nieuwe Telen (HNT)
  • Innovatie doorbraken
  • Versnellen aardwarmte
  • Energiewinst in de regio

Lees meer over de ambities, concrete doelen en voorbeelden per onderwerp.

Nieuws

EnergiekEvent 2017

Specialisten

Piet Broekharst

Programmamanager Kas als Energiebron

Coördinatie Kas als Energiebron | PPS Energie TKI Tuinbouw | EnergiekEvent

Aat Dijkshoorn

Projectleider Het Nieuwe Telen, Kas als Energiebron

Kas als Energiebron | Het Nieuwe Telen

Dennis Medema

Innovatiespecialist Kas als Energiebron

Kas als Energiebron | Bio-energie | Zonne-energie | Kasdekmateriaal | Belichting | CO2-voorziening

LTO Glaskracht Nederland

Dennis Medema @DennisMedema jun 22
@ltoglaskracht en @ocapwestland roepen overheid op werk te maken van #CO2 hergebruik om glastuinbouw klimaatneutraa... https://t.co/ZeknWvqAA0
Dennis Medema @DennisMedema jun 21
Amaryllis kwekerij Evers van Sandt en houtstook: Mooi voorbeeld van #verantwoordeglastuinbouw @KaE2020... https://t.co/RKLQz5qlIw
Piet Broekharst @pbroekharst jun 19
Goed voorbeeld doet goed volgen @KaE2020 @DAGO_NL @geothermie_nl https://t.co/UAyWuQ3mdu
LTO Glaskracht Nederland - © 2017 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies