Morgen groeit vandaag

Verantwoorde Glastuinbouw

Verantwoorde Glastuinbouw is de nieuwe koers van LTO Glaskracht Nederland. Samen met leden is deze toekomstrichting in 2017 vastgesteld. Verantwoorde Glastuinbouw richt zich op Arbeid, Energie, Plantgezondheid en Water & Omgeving. De kernthema's van de branchevereniging. Jaarlijks worden de doelstellingen en acties aangescherpt in het jaarplan

De betekenis van Verantwoorde Glastuinbouw is tweeledig:

1. Ondernemers in de glastuinbouw werken verantwoord en nemen verantwoordelijkheid voor hun handelen.

2. Ondernemers verantwoorden zich naar de maatschappij en naar elkaar.

Circulaire Kas

De circulaire kas is een duurzaam productie-ecosysteem. Dit is het concept van Verantwoorde Glastuinbouw. In deze kas worden groenten, bloemen en (pot)planten geteeld binnen een duurzaam systeem met aandacht voor mens, milieu en omgeving.

Kernwaarden

Goed werkgeverschap
Werknemers zijn ons kostbaarste kapitaal en onmisbaar voor een toekomstbestendige sector.  

Klimaatneutrale kas
Samen met partners transformeren wij de energievoorziening in de kas op zo’n manier dat in 2040 vanuit de kas geen toename meer plaatsvindt van de hoeveelheid CO2 in de lucht.

Gezond gewas
We telen in de kassen gezonde, weerbare groenten, bloemen en planten in een natuurlijk biologisch ecosysteem nagenoeg zonder emissie in het milieu.

Waterefficiënte Kas
We (her)gebruiken het water in de kas optimaal, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen verdwijnen (nagenoeg) niet in het milieu en voor onze omgeving voorkomen we wateroverlast.

Nieuws

Start programma ‘Groene gewasbescherming en bestuivers’ Landbouw Natuur & Voedselkwaliteit

Afgelopen week vond de startbijeenkomst plaats van het nieuwe 5-jarige onderzoeksproject "Groene Gewasbescherming en bestuivers" van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (LNV). Binnen dit programma worden nieuwe teeltsystemen...

Specialisten

Geert van Oosterhout

Programmamanager Verantwoorde Glastuinbouw

Jakoline van Straalen

Specialist Communicatie

LTO Glaskracht Nederland

Geert van Oosterhout @GvanOosterhout jan 10
Royal Lemkes winnaar nationale Tuinbouwondernemersprijs 2018. Geweldig! Verdiend! Van harte gefeliciteerd
Jakoline v. Straalen @Jakolinev nov 01
LTO Glaskracht Nederland - © 2018 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies