Hoofdlijnenakkoord

Verplichte zuivering restwaterstromen

LTO Glaskracht Nederland, Nederlandse Stichting voor Fytofarmacie (Nefyto), Unie van Waterschappen (UvW), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), ministerie van Economische Zaken en ministerie van Infrastructuur en Milieu zijn met elkaar een hoofdlijnenakkoord overeengekomen met betrekking tot verplichte zuivering van restwaterstromen op glastuinbouwbedrijven.

Downloads

LTO Glaskracht Nederland - © 2018 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies