Individuele Waterzuivering

Zuiveringsplicht

Per 1 januari 2018 geldt een verplichte zuivering van restwaterstromen. Zuiveringsinstallaties moeten dan de gewasbeschermingsmiddelen met minimaal 95% verwijderen uit het te lozen water (let op: het wettelijk gebruiksvoorschrift  is altijd leidend). Het betreft drainwater bij substraatteelt, drainagewater bij grondgebonden teelt en filterspoelwater (indien gespoeld met drain- of bemest gietwater). 

Meetprotocol

Welke zuiveringsinstallatie is het beste geschikt om aan de regelgeving te voldoen? Het is van belang dat u het zuiveringsrendement van de installatie eenduidig vaststelt. Als de toezichthouder langskomt moet hij inzicht krijgen of het verplichte minimale rendement wordt behaald. Voor het bepalen van het zuiveringsrendement van zuiveringsinstallaties is het meetprotocol ontwikkeld.  

Lees hier meer over het meetprotocol.

Nieuws

Specialisten

Guus Meis

Beleidsspecialist Water & Omgeving

Activiteitenbesluit | Emissiebeperking | Platform Duurzame Glastuinbouw

Margreet Schoenmakers

Innovatiespecialist | Programmamanager Water

Glastuinbouw Waterproof | Platform Duurzame Glastuinbouw

LTO Glaskracht Nederland

MargreetSchoenmakers @SchoenmakersM okt 01
Nog tot morgen 2 okt 12.00 uur de tijd om je aan te melden. Graag tot donderdag op het WaterEvent, https://t.co/5XbZHVJFa7
LTO Glaskracht Nederland - © 2018 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies