Start gebiedsgerichte aanpak Nootdorp

Datum 29 augustus 2018
Contact Aat Dijkshoorn

Woensdag 29 augustus 2018 vindt de start plaats van de Gebiedsgerichte Aanpak in de polder van Nootdorp. Glastuinders in de polder van Nootdorp zijn door Hoogheemraadschap Delfland uitgenodigd voor de bijeenkomst bij De Brede Hoek, Nieuwkoopseweg 59 in Nootdorp. Diverse polders in het werkgebied van Hoogheemraadschap van Delfland zijn de polder van Nootdorp al voorgegaan.

De Gebiedsgerichte aanpak is bedoeld om de kwaliteit van oppervlaktewater in glastuinbouwgebieden te verbeteren door het terugdringen van lozingen die nutriënten en eventueel restante gewasbeschermingsmiddelen bevatten. Naast het voldoen aan de wettelijke kaders is er een extra noodzaak omdat de toelating van gewasbeschermingsmiddelen wordt gekoppeld aan het terugdringen van de aanwezigheid hiervan in het oppervlaktewater.

De gebiedsgerichte aanpak wordt in gezamenlijkheid van Hoogheemraadschap van Delfland, LTO Glaskracht Nederland en de gemeenten uitgevoerd in glastuinbouwgebieden, bijvoorbeeld binnen een polder. De aanpak omhelst wekelijkse metingen in het oppervlaktewater van met name nitraat en EC, aangevuld met bepalingen van gewasbeschermingsmiddelen. Deze metingen zijn nuttig om te zien of en waar er lozingen plaatsvinden. Door lokaal samen met ondernemers op te trekken en intensief met hen de voortgang te bespreken wordt gewerkt aan een breed draagvlak.

Aanmelden kan via egroen@spam-protecthhdelfland.nl.

LTO Glaskracht Nederland

LTO Glaskracht NL @LTOGlaskrachtNL aug 20
Cees Ruhé @CeesRuhe aug 20
Bezoek kringloop veehouderij Meijer in Witteveen met Maurits von Martels CDA 2e kamerlid, grasland dat al meer dan... https://t.co/uq4IOXw8GP
Peter Oei @ptroei aug 20
Dit weekend in Greennest Gallery Utrecht: workshop van Judith Bahner, auteur Groen in glas, over ecosystemen in fle... https://t.co/Xb7LoMhY9T
LTO Glaskracht Nederland - © 2018 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies