Medewerkers

Arthur van den Berg

Netwerkcoördinator

Hans van den Berg

Procesmanager Warmte

Aron Boerefijn

Netwerkcoördinator

Piet Broekharst

Programmamanager Kas als Energiebron

Leonie Claessen

Beleidsspecialist Ruimtelijke Ordening

Simone van Dijk

Medewerker Backoffice

Aat Dijkshoorn

Projectleider Het Nieuwe Telen en Gebiedsgerichte Aanpak Water

Petra Eekhoff

Netwerkcoördinator

Edwin van Geest

Netwerkcoördinator

Hans van Geest

Beleidsspecialist Ruimtelijke Ordening

Dewi Hartkamp

Programmamanager SIGN

Astrid van der Helm

Netwerkcoördinator

Annemie Hermans

Ondersteuner regio Limburg

Monique Hogervorst

Financiële administratie

Annelies Hooijmans

Coördinator Ondernemersnetwerken

Hanne Hylkema

Specialist Communicatie

Simone de Jong

Medewerker Backoffice

Margreet Kennepohl

Financiële administratie

Annelies Kerkhof

Event Team Assistent

Jos van Kester

Relatiebeheerder / Netwerkcoördinator

Wendy Klijn - Luijten

Contactpersoon ZLTO

Jorrit Koeman

Themaspecialist Plantgezondheid | Kwartiermaker Kennis in je Kas

Amy van der Lei

Specialist Communicatie

Wilma Leijerzapf

Medewerker Backoffice

Peter Loef

Beleidsspecialist Arbeid

Dennis Medema

Innovatiespecialist Kas als Energiebron

Mark Meijers

Netwerkcoördinator

Guus Meis

Beleidsspecialist Water & Omgeving

Geert van Oosterhout

Programmamanager Verantwoorde Glastuinbouw

Margreet Schoenmakers

Innovatiespecialist | Programmamanager Water

Jakoline van Straalen

Specialist Communicatie

Peter Tamerus

Procesmanager Warmte

Janny Trouw

Netwerkcoördinator

Rob van der Valk

Beleidsspecialist Energie

Helma Verberkt

Beleidsspecialist | Programmamanager Plantgezondheid

Aad Vernooy

Netwerkcoördinator

Joke Vreugdenhil

Netwerkcoördinator

Jeannette Vriend

Coördinator Effectief Maatregelenpakket (CEMP)

LTO Glaskracht Nederland - © 2018 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies