Nieuws

Persbericht: Eerste MPS-certificatieschema waterzuivering imidaclopridhoudende middelen in kassen gereed

Per 1 oktober 2017 wordt het voor glastuinbouwbedrijven mogelijk om met een certificaat aan te tonen dat het restwater dat zij lozen voor minimaal 99,5% van gewasbeschermingsmiddelen is gezuiverd. Met het MPS-certificatieschema waterzuivering kunnen...

Meld uw probleem

Specialist

Guus Meis

Beleidsspecialist Milieu & Water

Activiteitenbesluit | Emissiebeperking | Platform Duurzame Glastuinbouw

LTO Glaskracht Nederland - © 2017 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies